INFORMACE K ENGLISH CAMPU 2019

ENGLISH CAMP 2019 JE TADY!
V tomto roce proběhne další ročník English Campu od 13. – 20. července 2019.
Místo konání: Penzion Savoy – Josefův Důl Přihlásit se můžete ZDE
Konečný termín pro přihlášení je 30. června 2019.

English_camps_facebook_event_v3

 

 


CO JE ENGLISH CAMP?
Mládež Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem ve spolupráci s organizací KAM (Křesťanská Akademie Mladých) letos pořádá další ročník ENGLISH CAMPU. Těšit se můžete na partu skvělých lidí ve vašem věku, spoustu bláznivých her a sportů, které jsou oblíbené v USA. Dozvíte se mnoho zajímavostí o Americe, naučíte se slangové výrazy a díky netradiční výuce angličtiny, která bude v režii rodilých Američanů, se během týdne váš jazyk dramaticky zlepší a vy získáte mnohem větší sebedůvěru v mluvení. Klíčem ke každému jazyku je komunikace, a té budete mít na Campu víc než dost! Je to skvělá příležitost, jak zbořit strach z mluvení. Během Campu vám samozřejmě budou k dispozici překladatelé, takže se vám nestane, že se budete cítit jak na Marsu, ale budeme vás povzbuzovat k tomu, abyste překonali ostych a mluvili, protože všechno potřebné máte v hlavě! Je na čase tyto vědomosti uplatnit v praxi a k tomu vám týden English Campu pomůže!


KŘESŤANSTVÍ NA CAMPU
English Camp je organizován církví – Sborem Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem. Spolupracujeme s organizací KAM, z.s. (Křesťanská akademií mladých) a jejich prostřednictvím i s týmem ze státu Idaho, USA.

Křesťanská tématika je součástí večerních programů, po kterých probíhá volná diskuze, při níž má každý možnost vyjádřit svůj vlastní názor, přičemž studenti mají možnost komunikovat v angličtině s rodilými mluvčími. Studenti mají možnost dozvědět se o tom, co to křesťanství je a jak může ovlivnit naše každodenní životy.  Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí, kde se nikdo nebude cítit pod nátlakem nebo snahou být o něčem přesvědčen. Zpětné vazby studentů i rodičů z minulých let potvrzují, že tohoto cíle bylo vždy dosaženo.


DOPRAVA NA CAMP
V minulých letech se stávalo, že společnou dopravu na kemp využilo minimum studentů. Pokud by byl zájem o společnou dopravu na místo, pokusíme se ji zajistit, nebude však v ceně kempu.

Společná doprava zpět v ceně kempu bude.

Podrobné informace Vám zašleme v průběhu června nebo po uzavření přihlašování.


PŘÍJEZD NA ENGLISH CAMP
Pokud máte speciální požadavky na to, s kým chcete být ubytováni na pokoji, napište na mail ptackova.hanka@gmail.com (pro americký tým i pro všechny české účastníky platí pravidlo tzv. „NO PUPRPLE“, tzn. kluci a holky na oddělených pokojích). Dále při příjezdu u registrace odevzdáte potvrzení o bezinfekčnosti, u  studentů mladších 18 let je k tomu navíc nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti (vydává lékař). Tyto formuláře Vám zašleme po přijetí platby. Dále je nutné přivézt kartičku pojištěnce pro případ úrazu.


PRAVIDLA NA CAMPU
Na campu je přísně zakázáno užívat jakékoliv alkoholické nápoje, nebo jiné návykové látky a drogy.  Kouřit je možné pouze na předem stanovených místech. Je zakázáno, aby se pánové bez svolení a vědomí vedoucího zdržovali na dámských pokojích a naopak (tzv. NO PURPLE). Účastníci také nesmí bez svolení a vědomí vedoucího opouštět areál kempu nebo nechodit na společné programy. Při porušení nebo soustavném porušování těchto pravidel bude bez náhrady ukončen pobyt na English Campu a děti mladší 18 let budou muset být neprodleně odvezeni svými rodiči nebo zákonnými zástupci.


TRIČKA NA CAMPU

Jedním ze znaků kempu jsou společná kempová trička. V minulém roce jsme se spolupracující organizací domluvili přesné velikosti pro studenty, aby si každý přišel na své. To v letošním roce bohužel nebude možné, proto v registračním formuláři nezjišťujeme velikost triček, budeme mít k dispozici dostatečný počet triček, ale velikosti budou různé a typ trička bude bez ohledu na pánský či dámský střih = unisex. Trička lze na kempu zakoupit za 150 Kč.


ZDRAVOTNICKÁ PÉČE

Zdravotník na English Campu splňuje zákonné požadavky (Zák. 258/2000 Sb. $ 11 odst. 11a a 11c). Zdravotník má vyhrazenou jednu místnost v penzionu (ošetřovnu), vč. dvou karanténních lůžek. Lékárnička je dostupná během všech English campových aktivit a splňuje požadavky na minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě (dle vyhlášky č.106/2001 Sb.)

V případě závažnějšího zdravotního problému vyžadujícího odbornou lékařskou pomoc v nemocnici, ihned informujeme telefonicky rodiče nebo zákonné zástupce účastníka a domlouváme se na dalším postupu.


ZAJÍMÁ VÁS CO O NÁS ŘEKLI ÚČASTNÍCI MINULÝCH ROČNÍKŮ
Přečtěte si některé komentáře kliknutím zde.


V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů se neváhejte obrátit na mail
ptackova.hanka@gmail.com nebo na telefonní číslo +420 728 406 065